วันที่ 15 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา และเวลา 13.30 น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วงเวียนด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และ เวลา 14.30 น. เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และ เวลา 16.30 น.เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนป่าแขมวิทยา ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา